שבוע שימור אתרים 2024 . בשיתוף משרד המורשת, מזמינה את הציבור הרחב לקחת חלק בעשרות אירועי שבוע שימור אתרים – חלקם הגדול ללא תשלום – שיתקיימו בכל רחבי הארץ בין התאריכים י"ד-כ"ג באייר, 31-22 במאי.