מענק לתושבי אשקלון עיר ספר

מענק לתושבי אשקלון עיר ספר חרבות ברזל הגשת בקשה אתר מס הכנסה 

מה משמעות החלטת ועדת הכספים של הכנסת להחיל את ההגדרה "ישוב ספר". בעלי העסקים בעיר כפופים כעת לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים. אז מה חדש?. הם יהיו זכאים לפיצוי לו זכאים ישובים נוספים המרוחקים יותר מ-7 ק"מ מגבול רצועת עזה. מה המשמעות?. כעת גם האשקלונים יכולים לדרוש מענק לתושבי אשקלון עיר ספר

למשך שנה מענק לתושבי אשקלון עיר ספר 

במסגרת ההחלטה נקבע כי אשקלון ומבקיעים יוגדרו למשך שנה כיישובי ספר. מאחר שישובים אלה נחשפים למידת פגיעה נרחבת בתקופת מלחמת חרבות ברזל. באופן הדומה ליישובים המוגדרים כיישובי ספר בדרום הארץ.

100% פיצוי על נזקים זו משמעות ההחלטה של ועדת הכספים 

משמעות ההגדרה כישוב ספר לעניין חוק זה היא שבעלי עסקים הגרים בישובים אלה יהיו זכאים לפיצוי מקרן הפיצויים של רשות המסים בשיעור של 100% מהנזק העקיף שנגרם להם בשל אירוע מלחמה או פעולות איבה. בנוסף, הם יהיו זכאים להגיש תביעה בגין נזק עקיף בכל עת, מבלי להידרש לחקיקה מיוחדת של הכנסת.

מקדמות לעסקים באשקלון על חשבון פיצוי עתידי

כמו כן, במסגרת ההקלות השונות שנתנה רשות המסים מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023, ניתנת לבעלי עסקים ביישובי ספר אפשרות לקבל מקדמה על חשבון הפיצוי בגין נזק עקיף, עוד טרם הגשת התביעה.

לאחר אישור הצעת שר האוצר על ידי הוועדה, בעלי עסקים באשקלון ומבקיעים יהיו זכאים גם למקדמה זו.

מי זכאי לפיצוי במסלול מחזור דיווח למס הכנסה?. מקדמות על בסיס מחזורים

 

בדיווח חד חודשי במע"מ 

תאושר מקדמה בגובה 70% מהדיווח בחודש אוקטובר 2022 כפי שדווח למע"מ.  כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת של העוסקים.

למדווחים בדיווח דו חודשי במע"מ

תאושר מקדמה בגובה 35% מהדיווח בחודש ספטמבר-אוקטובר 2022 כפי שדווח למע"מ, כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת של העוסקים.

עוסק פטור פיצויים חרבות ברזל מענק אשקלון

לגבי עוסקים שהיו רשומים כעוסק פטור בשנת המס 2022, תאושר מקדמה בגובה 8.75% מההכנסה שדווחה בשנת 2022, בדו"ח שהגישו לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה.

הגשת בקשה לפיצוי חרבות ברזל קרן פיצויים תושבי אשקלון 

במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בכתבה הוראות הדין הרלוונטיות יגברו.

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *