פיצויים למגזר העסקי חרבות ברזל

פיצויים למגזר העסקי חרבות ברזל שר האוצר נפגש עם ראשי המגזר 

מלחמת חרבות ברזל ומצב החירום במשק מצריכים התארגנות מהירה של משרד האוצר והרשויות לסייע לעסקים בישראל. מה בכתבה?. פיצויים למגזר העסקי חרבות ברזל שר האוצר נפגש עם ראשי המגזר.

 בונים את מתווה הפיצויים פיצויים למגזר העסקי חרבות ברזל  

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ והנהלת משרד האוצר נפגשים כעת עם נציגי המגזר העסקי ומקיימים שיח על מתווה הפיצויים המתגבש

בפגישה מסר שר האוצר מסר למשתתפים כי הוא פועל לסיים את גיבוש מתווה הפיצויים ולפרסמו במהירות האפשרית.

עוד באתר הגשת בקשה למענק סיוע לתושבי העוטף

הקלות ומענקים משרד הכלכלה חרבות ברזל מה יקבלו בעלי העסקים בעוטף?. 

הגדלת תשלומים ומענקים

תשלום מלוא המענק למפעלים כנגד עמידה ב-50% מתכנית הביצוע, במקום דרישה לעמידה ב-80% מתכנית הביצוע כיום.
הגדלת שיעור המענק הראשוני שניתן למפעלים הזכאים לכדי 90% מהמענק, במקום תשלום ראשוני של 65% כיום. היתרה תשולם לאחר בחינת עמידה ביעדי התכנית.

הגדרות זכאות למענקים עסקים בעוטף חרבות ברזל

עדכון אמות המידה בכללים להקצאת תקציב לצורך תעדוף בקשות. למה זה מסייע?. שיינתן ניקוד גבוה יותר לבקשות מפעלים ביישובי עוטף עזה.

אפשרות למתן מענק מוגדל במדרגה אחת מדרגת גודל החברה.

דוגמאות להטבות

כך לדוגמה חברה קטנה (הכנסות בין 10-75 מיליון ₪) תהיה זכאית לתקרת השקעה של חברה בינונית, קרי השקעה של עד 50 מיליון ₪ במקום עד 20 מיליון ₪.

השקעות במבנים וציוד עוטף עזה משרד הכלכלה

הגדלת יחס השקעות במבנים לעומת ציוד בתוכניות חדשות כך שהשקעות במבנים יהוו עד 60% מסך ההשקעה שאושרה בתכנית, במקום 50% כיום, במטרה לאפשר השקעה בשיקום ומיגון מבנים.
אישור שינויים מתחייבים בכתבי אישור כתוצאה מפגיעה במצבת כח האדם בעקבות המלחמה בעת בחינת עמידה ביעדי תכנית.

ארכות משרד משרד הכלכלה 

מתן ארכה להגשת דוח ביצוע סופי תוך 6 חודשים מסיום ביצוע השקעות, במקום 3 חודשים כיום.

סמכות לרשות להקפיא טיפול בדוח ביצוע סופי לשנתיים, במקום שנה כיום.

הארכת מועד ביצוע בכתבי אישור פעילים או בתוכניות חדשות בשנה אחת נוספת. מה המטרה?.  מה שיאפשר למפעלים תקופה נוספת להשלמת ההשקעות ועמידה ביעדיה.
הקטנת שיעור הדרישה להחזר מענק מצד המפעל במקרה של ביטול תכנית.

 

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *