הקלות במס חרבות ברזל רשות המיסים מס הכנסה מעמ עצמאים וחברות

הקלות במס חרבות ברזל רשות המיסים מס הכנסה מעמ עצמאים וחברות

הקלות במס חרבות ברזל רשות המיסים מס הכנסה מעמ עצמאים וחברות

כיצד רשויות המס מסייעות ללוחמים ולנישומים במהלך מלחמת חרבות ברזל?. שורה של הקלות ודחיית דיווחים לרשות המס לצד הקלות בהליכי הוצאה לפועל לחייבים. כתבה מיוחדת בנושא הקלות במס חרבות ברזל רשות המיסים מס הכנסה מעמ עצמאים וחברות. 

חדשות מס הכנסה 2023 הקלות במס חרבות ברזל רשות המיסים מס הכנסה מעמ עצמאים וחברות

בפרסום מיוחד התבשרנו כי רשות המסים תעניק מגוון הקלות לציבור לאור המצב הביטחוני. מה בתכנית ההקלות?. להלן עיקרן לעת עתה 11/10/2023. 

עוד באתר רשות המיסים בשירות המילואים פתחה ערוץ מקוון לטיפול מהיר

דחיית דיווחים חודשיים למס הכנסה ומס ערך מוסף 

במסגרת הפעולות להקלה על הציבור, מועדי הגשת הדיווח התקופתי לספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה יידחו לתאריך 26.10.23. במקביל לא יוטלו קנסות בגין פיגור בהגשת דו"ח לדוחות שיוגשו עד לתאריך 23.11.23. יחד עם זאת, יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל. במקרים חריגים תינתן אפשרות להגיש בקשה פרטנית לביטול הפרשי ריבית והצמדה בצירוף מסמכים תומכים.

אורכה להגשת דוחות שנתיים לשנת המס 2023 

בנוסף, יינתנו אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022. כיצד נקבע הסדר?.  לפי הסדר אורכות למייצגים.

המועדים המעודכנים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022 

 

חברות דוח שנתי 2022 מועד הגשה 

תאריך ההגשה הראשון שנקבע ליום 31.10.23 יידחה ליום 30.11.23.

דוח שנתי 2022 ליחידים

עד מתי?. מועד ההגשה השני שנקבע ליום 30.11.23 יידחה ליום 31.12.23.

הצהרות הון עד מתי אפשר להגיש?

דוחות בנושא הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 1.9.23 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום 31.12.23, או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים, לפי המאוחר.

האם מס הכנסה ורשות המיסים העניקו הטבות בנושא עיקולים ואכיפה?.

בכל הנוגע להליכי אכיפה וגבייה, במהלך השבועיים הקרובים תגלה רשות המסים רגישות וגמישות ביחס לניהול הליכים קיימים ופתיחת הליכים חדשים, והנחייה מסודרת בנושא יצאה למשרדים.

עד מתי נמשכת הפסקת העיקולים מטעם רשות המיסים?. 

רשות המסים לא תטיל עיקולים חדשים בגין חובות, וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 20.10.23. ככל שיהיו שינויים מועד זה יעודכן. יש להדגיש כי אין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות אלא רק בעצירת ההליכים האמורים והפרשי הצמדה וריבית על חובות יחולו על פי החוק.

 

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *